Om Bergen Barokk

Bergen Barokk ble dannet av Frode Thorsen og Hans Knut Sveen i 1994 i forbindelse med en konsertserie i regi av Bergen kommunes kulturavdeling, og er i dag en av Norges ledende tidlig musikk grupper. Ensemblet har konsertert og vært kringkastet i Skandinavia, Russland og USA. Innspillingene deres finnes på Simax Classics, BIS, Bergen Digital Studio og Toccata Classics og dekker tysk, engelsk, italiensk og fransk repertoar.
Ensemblet har siden 2006 vært i arbeid med innspillingen av Telemanns kantatesyklus “Harmonischer Gottes-Dienst”, en samling av 72 kantater for alle søn- og helligdager i kirkeåret. Prosjektet er et samarbeid mellom Griegakademiet – Institutt for musikk (UiB) og Toccata Classics, London. Bergen Barokk har spilt inn (pr. 2010) i alt 6 av 11 CDer.
“A Holberg Recital” er en serie på tre CDer med musikk knyttet til Ludvig Holbergs musikksmak og mulige repertoar. Volum 2 i denne serien blir utgitt i 2010.

Bergen Barokk har samarbeidet med ensembler som Pratum Integrum (Moskva), Norsk Solistkor og Barokksolistene. Ensemblet har bla. gjestet Festspillene i Bergen, Philadilphia Bach Festival og Moskva Antiquarium.

Lederne for Bergen Barokk er Frode Thorsen og Hans Knut Sveen.
Bergen Barokk mottar støtte fra Norsk Kulturråd og Bergen kommune.

“So perfect a reproduction of the female alto voice is Franz Vitzthun’s countertenor that even a really close listening might not convince you it belonged to a male. He is truly amazing. And I have nothing but praise for the instrumentalists comprising the Bergen Barokk. Not a foot, or, should I say, a finger goes amiss. This is a brilliant release, right down to its booklet containing a scholarly essay, complete texts, and documentation on the instruments, performance materials, and the editions used, all in three languages. If I were giving an award for Baroque disc of the year, this one would win it. Urgently recommended.”
(Jerry Dubins, Fanfare Magazine, Nov 2009 on Vol. 2 of “Harmonishcer Gottes-Dienst”)

Norsk kulturråd logo Bergen kommune logo