Venetiansk på galleriet

Konsert med Bergen Barokk og Currentes under Bergen Kirkeautunnale 2012.

I renessanseperioden ble stort sett all vokalmusikk også gjort til repertoar for instrumentalensembler, eller consorts, av ulike slag. Man kunne finne consorts av ulike instrumenter og man kunne finne såkalte “rene” consorts, bestående av en enhetlig instrumentgruppe som f.eks. gamber eller blokkfløyter.
Slike ensembler ble igjen gjenstand for en helt egen instrumentproduksjon, der man bygde hele ensemblet som en enhet. Alle instrumentene ble klanglig tilpasset selve ensemblet og ikke utelukkende som soloinstrumenter.
Slik mente man å komme enda nærmere idealmålet for alle musikkinstrument, nemlig å imitere sang.

Currentes og Bergen Barokk har gått sammen om å kjøpe inn et fløyteconsort, lagd som kopi basert på modeller fra 1500-tallets Venezia og kombinerer dette med en cembalomodell med opphav fra samme sted og periode.

Julie Braná, Erik Bosgraaf, Frode Thorsen og Jostein Gundersen spiller sammen med cembalisten Hans Knut Sveen musikk fra Venezia, både i consort og i solo/duo-konstellasjoner.
Velkommen til vakker renessanseklang på galleriet i Nykirken!

Abonnér på nyhetsbrev fra Kirkemusikk i Bergen / Bergen kirkeautunnale 2012.

This entry was posted in Arrangement, Nytt om Bergen Barokk. Bookmark the permalink.